Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

DX News από το DX World - 29 Μαι 2014

T88SM, T88HS, T88HK and T88CP – Palau - Tuesday May 27, 2014

Τέσσερις Γιαπωνέζοι χειριστές, οι JA6EGL, JA6KYU, JE6DND και JA6UBY, θα είναι ενεργοί από το Koror, στο Palau ως T88SM, T88HS, T88HK και T88CP αντίστοιχα από 7-15 Ιανουαρίου 2015. Θα είναι QRV στα 160-6 μέτρα, σε CW/SSB. QSL via H/cs, direct.
 

HB0/DL4AAE και HB0/DL3TU – Liechtenstein - Tuesday May 27, 2014

Οι Uwe, DL4AAE, και Roman, DL3TU, θα είναι ξανά ενεργοί ως HB0/DL4AAE και HB0/DL3TU κατά το δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου. Καιρού επιτρέποντος, θα προσπαθήσουν να κάνουν εκπομπές από την κορυφή Augstenberg χρησιμοποιώντας μόνο CW στις υψηλότερες μπάντες με έμφαση στην Ασία. QSL via home calls, direct ή bureau. Για λεπτομέρειες, μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα. του Roman.

VK9EC και VK9EX DXpedition - Wednesday May 28, 2014

Τα callsigns που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα VK9EC (Cocos Keeling) και VK9EX (Christmas Island) :
Οι JA3FVJ, JA3QWN, JA3TJA, JF3PLF και JH3FUK θα είναι ενεργοί από τα Cocos Keeling Island και Christmas Island στα τέλη Ιουλίου / αρχές Αυγούστου 2014 :
  • VK9EC (Cocos Keeling) από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2014.
  • VK9EX (Christmas Isl) από 2-8 Αυγούστου 2014.
Θα είναι QRV σσε SSB/FM/CW/RTTY/PSK31 στα 6-160 μέτρα; QSL – LoTW, Buro/Direct (via JF3PLF). Ιστοσελίδα.