Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

QSL Card Preview από το DX World - 22 Οκτ 2014

QSL card preview – EG2INT, EU-134 - Tuesday Oct 21, 2014

EG2INT_QSLEG2INT_Q