Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

DX News από το DX World - 22 Νοε 2014

ZD9A Gough Island - Thursday Nov 20, 2014

Ο ZS1LS ενημερώνει ότι ο David, ZD9A, θα είναι σύντομα QRV από το Gough island AF-030, βρετανική κτήση στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό.
gough_ 
Ο David, ZS1BCE (ex-ZS8Z), θα είναι ενεργός ως ZD9A από το Gough Island αφού αναλάβει από τον Pierre, ZD9M. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. QSL via ZS1LS. Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Gough_Island

3B8/EA5IDQ and 3B9/EA5IDQ – Mauritius and Rodrigues - Thursday Nov 20, 2014

Rodrigues shoreline


Ο Jose, EA5IDQ, θα είναι ενεργός από τα Mauritius, στον Ινδικό Ωκεανό, ως 3B8/EA5IDQ από 10-19 Μαΐου 2015. Μετά θα είναι QRV από το νησί Rodrigues ως 3B9/EA5IDQ από 19-24 Μαΐου 2015. Θα είναι ενεργός στα 40-10 μέτρα, σε SSB/RTTY. QSL via H/c. Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Mauritius