Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

DX News από το DX World - 5 Νοε 2014

8Q7DV – Maldives - Tuesday Nov 04, 2014

8Q7DV during 2005 activity
Ο 8Q7DV κατά την δράση του 2005
Οι R9DX, UA8DX και UA9CDC θα είναι ενεργοί από το Νησί Sun Island, στις Maldives, στον Ινδικό Ωκεανό, ως 8Q7DV από 22 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2014. Θα επικεντρωθούν στο CQ WW CW contest. QSL via UA9CLB. Ιστοσελίδα. Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Maldives