Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Οδηγώντας στο Κέντρο της Bangui, Πρωτεύουσα της Κεντρικής Αφρικανικής Δημοκρατίας