Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

DX News από το DX World - 20 Ιουλ 2016


XX9TYT – Macau

Ο Andy, IK7YTT, θα είναι ενεργός από το Macau, αυτόνομη περιοχή στη ΝΑ Κίνα και παλιά πορτογαλική αποικία, από 29 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2016 ως XX9TYT. Θα είναι QRV στα 80-10 μέτρα. Στις 3-4 Σεπτεμβρίου 2016 θα εργασθεί στο ALL ASIA CONTEST SSB. QSL via IW7EGQ. Wikipedia.


5Z4/JM1CZX – Kenya


Αναζητήστε τον Koji, JM1CAX, που θα είναι ενεργός από το Nairobi, πρωτεύουσα της Kenya, ως 5Z4/JM1CAX από τώρα μέχρι και το τέλος Αυγούστου 2016. Θα είναι QRV στα 20-10 μέτρα, σε CW και RTTY, κυρίως τα Σ/Κ. QSL via H/c, LoTW. Wikipedia.