Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Οδηγίες από την ΕΕΡ

Υπενθυμίζουμε ότι η ανώτατη ισχύς ραδιοερασιτεχνικού σταθμού βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είναι για μεν την Κατηγορία 1 (SV) από 1.8 - 29.7 MHz 500 W από 50 MHz - 440 MHz 100 W και πάνω από τους 1,240 MHz 50 W, για δε την Κατηγορία Εισαγωγικού Επιπέδου (SY) στις περιοχές 7-14-21-28 - 144 MHz - 430 MHz 10 W (σ' όλες τις περιπτώσεις αναφερόμαστε σε  ισχύ εξόδου κορυφής πριν την κεραία). Η κατηγορία SY δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί κεραίες με απολαβή (Yagi, Quad, Spider beam κλπ).

Όλοι οι επαναλήπτες VHF της Ε.Ε.Ρ. είναι με διαμόρφωση narrow. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το ίδιο εύρος διαμόρφωσης, διαφορετικά να μιλάτε χαμηλότερα στο μικρόφωνο για να σας "περνάει" ο επαναλήπτης. Η διαυλοποίηση στα 2 μέτρα είναι υποχρεωτικά 12.5 KHz και όχι 25 KHz.

Στα 6 μέτρα η συχνότητα 50.110 είναι για μικρές κλήσεις και αναγγελία QSY σε άλλη συχνότητα.

Απαγορεύεται από τον νόμο η εκπομπή με χρήση άλλου διακριτικού. Αν κάποιοι παρανομούν, η πράξη τους δεν απαλλάσσει τους υπόλοιπους από την ευθύνη!

Βοηθείστε να γίνει το APRS δίκτυο χρήσιμο, μην χρησιμοποιείτε πλέον τα path: RELAY, TRACEN-n, WIDEN-n παρά μόνο το WIDE2-2 για fixed και mobile.