Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

RAAG NEWSLETTER


D-Star Gateways and Registration:
Οι Πύλες (Gateway) του D-Star επιτρέπουν στους χρήστες να συνδεθούν από ένα τοπικό επαναλήπτη D-Star,  σε οποιοδήποτε άλλο αναμεταδότη D-Star παγκόσμια. Για να διασφαλίζεται ότι μόνο αδειοδοτημένοι ραδιοερασιτέχνες  μπορούν να προσπελάσουν μια πύλη D-Star, κάθε χρήστης πρέπει να καταχωρηθεί (register) στο δίκτυο.
 
Το δίκτυο του D-Star μπορεί να υποστηρίξει έως και 8 επεκτάσεις (SSID) ενός διακριτικού, με βάση την επέκταση που έχει προγραμματιστεί στο πομποδέκτη του χρήστη. Κάθε διακριτικό πρέπει να καταχωρηθεί για πρόσβαση μέσω μιας πύλης D-Star.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν ένας ραδιοερασιτέχνης  έχει πολλούς πομποδέκτες D-Star που μπορεί να χρησιμοποιούνται  ταυτόχρονα, π.χ. σπίτι, αυτοκίνητο, φορητός στο χέρι, κλπ. Το σύστημα του  D-Star επιτρέπει ένα μεμονωμένο γράμμα να προστεθεί στο 8ο  byte του διακριτικού, ωστόσο μια διαφορά με το παραδοσιακό SSID του APRS, είναι ότι αριθμοί δεν επιτρέπονται.

Επίσης ορισμένα γράμματα δεν επιτρέπονται, καθώς αναγνωρίζονται σαν δεσμευτικά για ειδικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπονται τα εξής γράμματα:

 
Callsign Extension: Δεσμευμένο για:
A 23cm D-Star Repeater
B 70cm D-Star Repeater
C 2m D-Star Repeater
E D-Star Repeater Echo Test
G D-Star Repeater Gateway
I Πληροφορίες για το D-Star Repeater
L D-Star Repeater Gateway Linking
S Εσωτερικό σύστημα του D-Star Repeater
U D-Star Repeater Gateway Unlinking
C0 D-Star δεσμευμένο για μελλοντική χρήση
R0 D-Star δεσμευμένο για μελλοντική χρήση
S0 D-Star Reserved δεσμευμένο για μελλοντική χρήση
1, 2, 3,… 0 Δεν επιτρέπεται
  Στην Ελλάδα οι χρήστες μπορεί να κάνουν registration σε μία από τις παρακάτω πύλες:
  1. Θεσσαλονίκη SV2F https://sv2f.ignorelist.com/Dstar.do
  2.  Ζάκυνθος       SV8S https://sv8s.dyndns.org/Dstar.do
  3. Αθήνα SV1P. Τροποποιήσεις σε υπάρχουσες registration. Μόνο κατόπιν συνεννόησης στείλτε μήνυμα sv1iw@raag.org

Υπενθυμίζουμε ότι η ανώτατη ισχύς ραδιοεραστεχνικού σταθμού βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είναι για μεν την κατηγορία 1 (SV) από 1.8-29.7 MHz 500W από 50MHz-440MHz 100W και πάνω από τους 1240MHz 50W, για δε την κατηγορία Εισαγωγικού επιπέδου (SY) στις περιοχές 7-14-21-28 -144MHz-430MHz 10W (σε όλες τις περιπτώσεις αναφερόμαστε σε  ισχύ εξόδου κορυφής πριν την κεραία). Η κατηγορία SY δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί κεραίες με απολαβή (Yagi, Quad, Spider beam κλπ)
Όλοι οι επαναλήπτες VHF της Ε.Ε.Ρ. είναι με διαμόρφωση narrow, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το ίδιο εύρος διαμόρφωσης, διαφορετικά να μιλάτε χαμηλότερα στο μικρόφωνο για να σας "περνάει" ο επαναλήπτης. Η διαυλοποίηση στα 2Μ είναι υποχρεωτικά 12.5 KHz και όχι 25KHz.
Στα 6Μ η συχνότητα 50.110 είναι για μικρές κλήσεις και αναγγελία QSY σε άλλη συχνότητα.
Απαγορεύεται από τον νόμο η εκπομπή με χρήση άλλου διακριτικού. Αν κάποιοι παρανομούν η πράξη τους δεν απαλλάσσει τους υπόλοιπους από την ευθύνη!
Βοηθείστε να γίνει το APRS δίκτυο χρήσιμο, μην χρησιμοποιείτε πλέον τα path: RELAY, TRACEN-n, WIDEN-n παρά μόνο το WIDE2-2 για fixed και mobile.

 73!
RAAG WEB TEAM


Επικοινωνήστε μαζί μας:
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
Παύλου Μελά 42, 121 31, Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 52 26 516
Fax: +30 210 52 26 505
E-mail: raag-hq@raag.org