Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Νέο Δ.Σ. της Ραδιολέσχης Φλώρινας από 18 Οκτωβρίου 2017

Πρόεδρος : Μπάλλιος Κώστας (SV2EZO)
Γενικός Γραμματέας : Στυλιάδης Κώστας (SV2AVK)
Ταμίας : Σταματιάδης Θωμάς (SV2RWO)
Αντιπρόεδρος : Βοζινίδης Σίμος (SV2FAF)
Μέλος : Μπάλλιος Σωτήρης (SV2EZR)
Τεχνική Υποστήριξη : Μπάλλιος Κώστας (SV2EZO) και Βοζινίδης Κώστας (SV2FAV)