Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Φωτογραφίες από το 26ο HamFest της ΕΕΡ - 9-10 Ιουνίου 2018 - By SV1BPA