Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ραδιολέσχης Φλώρινας - Δευτέρα 22 Νοε 2010

Από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ραδιολέσχης Φλώρινας τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, παρουσία και μελών του Συλλόγου, όπου συζητήθηκε το θέμα της τροποποίησης του Καταστατικού της Ραδιολέσχης Φλώρινας, η συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, η εύρεση χώρου για τη δημιουργία ενός "κέντρου επίδειξης επικοινωνιών και νέων τεχνολογιών" καθώς και η συγγραφή ραδιοερασιτεχνικού εγχειριδίου. Διακρίνονται από αριστερά : SW2QBS, SV2FAV, SV2AVK, SV2EZY, SV2QBB, SW2QBG, SV2EZO και SV2QBD.