Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

D-Star Network Linking/Unlinking

Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους που χρησιμοποιούν τους ψηφιακούς επαναλήπτες του Συλλόγου Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (ΣΕΡ). Τώρα πλέον, που οι χρήστες έχουν αυξηθεί πρέπει να προχωρήσουμε σε μια κοινή απόφαση του τρόπου χρήσης του εκάστοτε συστήματος. Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται φαινόμενα δυσαρέσκιας από συναδέλφους που χρησιμοποιούν το δικτύο επαναληπτών D-Star.
Το κεντρικό θέμα συζήτησης είναι η διαφορετικότητα των αναγκών σύνδεσης και γενικότερης διαθεσιμότητας ενός συστήματος επαναλήπτη. Παρακάτω σάς παραθέτω τις απόψεις μου επι του θέματος :
ΠΡΟΤΑΣΗ 1. Ο κόμβος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας και κατά το δυνατό περισσότερο την διάρκεια της νύχτας, προσφέροντας την δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες που βρίσκονται είτε εντός Ελλάδος είτε στο εξωτερικό, να συνδεθούν με το SV1U.
ΠΡΟΤΑΣΗ 2. Οι χρήστες που επιθυμούν να καλέσουν ένα απομακρυσμένο σύστημα, θα πρέπει να ρυθμίσουν τον πομποδέκτη τους έτσι ώστε να επιτύχουν μια επιλεκτικά προωθημένη κλήση.
Παράδειγμα, ο SW1GZL που κάνει χρήση του SV1U, θέλει να καλέσει κάποιον συνάδελφο που βρίσκεται στη Φλώρινα και χρησιμοποιεί τον επαναλήπτη SZ2RLF.
Ρυθμίσεις :
UR:/SZ2RLFB
RP1:SV1U***B
RP2:SV1U***G
MY:SW1GZL
Ο συνάδελφος π.χ SV1BPA που βρίσκεται απο την πλευρά του επαναλήπτη SZ2RLF και θέλει να ανταποκριθεί στην κλήση, πρέπει να κάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις :
Ρυθμίσεις :
UR:/SV1U**B
RP1:SZ2RLF*B
RP2:SZ2RLF*G
MY:SV1BPA
Mε αυτόν τον τρόπο, δεν είναι απαραίτητη η μόνιμη σύνδεση των κόμβων και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη απομακρυσμένης επικοινωνίας, αλλά και την συνεχή διαθεσιμότητα των 2 κόμβων.
ΠΡΟΤΑΣΗ 3. Να γίνεται η σύνδεση μεταξύ δυο κόμβων, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η επικοινωνία μια ομάδας συναδέλφων, αλλά με αυστηρή προυπόθεση την αποσύνδεση του κόμβου αμέσως μετά το πέρας της συνομιλίας τους.
ΠΡΟΤΑΣΗ 4. Ενεργοποίηση δεύτερου αναμεταδότη UHF συχνοτήτων που θα προσφέρει μόνο τοπική αναμετάδοση και ΔΕΝ θα υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης διασύνδεσης.

Θα παρακαλούσα για τις απόψεις σας επι του θέματος.
73 de SV1EDZ
http://www.hag.gr