Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Video στο YouTube - Παρουσίαση για τις Δυνατότητες του Συστήματος D-Star