Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Απονομή Βραβείων για το TransNatura 2010 - Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010

Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 και μετά τη Γενική Συνέλευση, έγινε η απονομή Βραβείων για το TransNatura 2010, στους συμμετέχοντες SV2EZY (Δούρτση Θωμά) και SV2QBD (Ζουζέλη Ασπασία).