Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Βράβευση του SV2EZY από τον Σ.Ε.Ρ. για την 1η Κάρτα EuroBureauQSL στην Ελλάδα - Φλώρινα, 24 Οκτ 2010