Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Ιστοσελίδα για APRS Μέσω Google Maps

Στην Ιστοσελίδα http://aprs.fi/ υπάρχουν πληροφορίες για APRS σταθμούς.
Αναλυτικά περιγράφεται στο παρακάτω link :
http://www.aprs.gr/aprs.php
Χρησιμεύει κυρίως σε έκτακτες ανάγκες για τον εντοπισμό της θέσης και των κινήσεων των ομάδων που εμπλέκονται. Χρησιμοποιείται όμως και σε κανονικές συνθήκες σε διάφορες δραστηριότητες. Δείτε και το link : http://sota.gr/group/tiki-index.php
73's de SW2QBG, Μιχάλης από Ραδιολέσχη Φλώρινας