Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Card Preview από το DX World - 7 Απρ 2016

Final QSL designs – VP8SGI, VP8STI, VP8IDX/MM - Thursday Apr 07, 2016

CfcSOAoWwAAXRQtCfcSS1lWAAAOF6fCfcSHRpW4AAP71_