Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

DX News από το DX World - 19 Απρ 2016

V31HV – Belize - Tuesday Apr 19, 2016

belize-city-district-chaa-creek-3 

Ο Henk, PA0C, θα είναι ενεργός από το Belize, στην Κεντρική Αμερική, ως V31HV και μέχρι τον Οκτώβριο του 2016. Θα είναι QRV στα 80, 40, 20 και 15 μέτρα, σε SSB, CW και JT65. QSL via H/c. Wikipedia.