Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

DX News από το DX World - 1 Απρ 2015

V85/OE9SBD – Brunei - Friday Apr 01, 2016

Flag_of_Brunei_svg_png


Ο Bernhard, OE9SBD, θα είναι ενεργός από το Gadong, στο Brunei, στη ΝΑ Ασία, ως V85/OE9SBD από 18-22 Απριλίου 2016. Θα είναι QRV στις HF μπάντες, σε CW. QSL via OE9SBD ή V85AVE. Wikipedia.