Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

DX News από το DX World - 14 Απρ 2016

PY0NY – Fernando de Noronha - Wednesday Apr 13, 2016

Cart_o_QSL_PY0NY


Ο Godoi, PY4NY, θα είναι ξανά ενεργός από το Fernando de Noronha, αρχιπέλαγος 21 νησιών στον Ατλαντικό Ωκεανό, που ανήκουν στη Βραζιλία, ως PY0NY από 13-23 Μαΐου 2016. Θα είναι QRV στα 80-10 μέτρα, σε CW, SSB και Digi. QSL via H/c. Wikipedia.

ZF2MN – Cayman Islands - Wednesday Apr 13, 2016

GrandCayman_Res_Shutters_BeachHeroSunset_2560

Ο John, 2M0JMN, θα είναι ενεργός από τα Cayman Islands, βρετανική κτήση στη Δυτική Καραϊβική, ως ZF2MN από 3-17 Ιουνίου 2016. Θα είναι QRV σε holiday-style, στις HF μπάντες. Wikipedia.

9Q1HQ/1 and 9Q0HQ – Democratic Republic of Congo - Wednesday Apr 13, 2016

web111218_052

Ο Elvira, IV3FSG, θα είναι ενεργός από τη Δημοκρατία του Κονγκό (D.R.C.), στην Κεντρική Αφρική, από 22-30 Απριλίου 2016 ως 9Q0HQ/1 από 1-22 Μαΐου 2016 ως 9Q0HQ. Θα είναι QRV στα 80-10 μέτρα, σε SSB, RTTY και PSK31. QSL via IK3GES. Wikipedia.

J68GU – St Lucia - Wednesday Apr 13, 2016

Gerd J68LU on left with DX-World. Frans J69DS on right.

Από το προηγούμενο ταξίδι : Ο Gerd, J68LU, στα αριστερά με τη σημαία του DX-World και ο Frans, J69DS, στα δεξιά. Ο Gerd, DL7VOG, θα είναι ξανά ενεργός από την St Lucia, στην Ανατολική Καραϊβική, ως J68GU από 11-22 Μαΐου 2016. Θα είναι QRV στα 80-6 μέτρα, σε CW, RTTY και PSK. QSL via H/c. Wikipedia.

T88UW – Palau - Wednesday Apr 13, 2016

palau-640x290
Ο Ichy, JH7IPR, θα είναι ενεργός από το Palau, στον Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, ως T88UW από 13-19 Απριλίου 2016. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. Wikipedia.