Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

DX News από το DX World - 3 Απρ 2016

9X9MM – Rwanda - Friday Apr 01, 2016

1 


Γυρνώντας την Αφρική με μια τσάντα στην πλάτη, ο Mike, SQ3PMM, είναι τώρα ενεργός από διάφορες τοποθεσίες στην Rwanda, στην ΚΑ Αφρική, ως 9X9MM. Θα είναι QRV χρόνου επιτρέποντος, κυρίως στα 20 μέτρα, σε SSB και αργό CW. QSL via QRZ.com info. Wikipedia.

CE0Y/LU4DXU – Easter Island - Sunday Apr 03, 2016

LU4DXU X fun


Ο Henry, LU4DXU, θα εκπέμπει ως CE0Y/LU4DXU από το Νησί του Πάσχα (Easter Island), που ανήκει στη Χιλή και βρίσκεται στον ΝΑ Ειρηνικό Ωκεανό, από 16-29 Απριλίου 2016. Εξοπλισμός : Yaesu 897, PA 500W, Antenna Diamond CP6A, 80-6 μέτρα και dipoles. Mode SSB. QSL via LU4DXU (Check QRZ.com). Wikipedia.