Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Ζητούνται Απόψεις για νέο Ερωτηματολόγιο για τις Εξετάσεις Απόκτησης Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων των ραδιοερασιτεχνών το συντομότερο δυνατόν, παρακαλούμε για τις σχετικές απόψεις και προτάσεις σας επί του ερωτηματολογίου το αργότερο μέχρι 5-12-2011 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infoham@yme.gov.gr
Το τελικό ερωτηματολόγιο θα διαμορφωθεί μετά από βελτιώσεις και πιθανό εμπλουτισμό του με επιπλέον ερωτήσεις σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις – προτάσεις όλων των ενδιαφερομένων.
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1160&id&tid=1184
Συνημμένα Αρχεία
Ερωτηματολόγιο - Αρχείο pdf - 2,84 MB