Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Σ.Ε.Ρ. - ΔΟΚΙΜΕΣ D-Star 1.2 GHz


Δοκιμές μετάδοσης διαμόρφωσης GMSK (D-Star) στη μπάντα των 1,2 GHz, ξεκίνησαν εδώ και 2 ημέρες στην περιοχή της Αθήνας. Η συχνότητα εκπομπής του επαναλήπτη είναι 1.298,100 MHz και η ισχύς 10w. Στην παρούσα φάση μπορεί κάποιος να ακούσει μόνο καθώς έχει απενεργοποιηθεί ο δέκτης του.
Το σημείο εκπομπής είναι ο Δήμος του Ταύρου και γίνεται χρήση της τρίμπαντης κεραίας Diamond 6000 με 15 μέτρα Heliax και ύψος 30 μέτρα απο το έδαφος. Το διακριτικό του κόμβου που βρίσκεται υπο δοκιμή στην Αθήνα είναι SV8Z και είναι μόνιμα συνδεμένος στο Reflector 001. Πιστεύουμε πως μέχρι τα Χριστούγεννα θα μπει σε πλήρη λειτουργία.
Παρακαλούμε όποιος έχει την δυνατότητα ακρόασης στη συγκεκριμένη συχνότητα, ακόμη και με αναλογικό δέκτη, ας μας ενημερώσει για την στάθμη σήματος και ιδιαιτερότητες στη μετάδοση.
Σας επισυνάπτουμε το διάγραμμα των στασίμων κυμάτων κάθε μπάντας (VHF-UHF-SHF) της κεραίας, ώστε να μπορείτε να την αξιολογήσετε μόνοι σας και να είστε σε θέση να συγκρίνετε παρόμοιες κεραίες του εμπορίου.
73 SV1EDZ