Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΡ για την Περίοδο 2012-2013Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΡ για την περίοδο 2012 - 2013 :
Πρόεδρος : ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ SV1IW
Αντιπρόεδρος : ΤΡΑΪΚΟΣ Ιωάννης SV1GE
Γεν. Γραμματέας : ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Σωτήριος SV1HER, τηλ. 6932671602, sv1her@raag.org
Ταμίας : ΔΑΡΚΑΔΑΚΗ Αναστασία SV1KP
Μέλος : ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ Ιωάννης SV1GYG
Μέλος : ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης SV1AGU
Μέλος : ΣΑΚΑΛΗΣ Κλεάνθης SV1JG

Αναπληρωματικά Μέλη (κατά σειρά αναπληρωματικού) :
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ SV1MO
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος SV1RP
ΦΟΥΡΛΑΣ Δανιήλ SV1JCZ
ΠΕΡΡΩΤΗΣ Παναγιώτης SV2FWV

Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής (κατ’ αλφαβητική σειρά) :
ΚΟΥΓΟΥΜΤΖΌΓΛΟΥ Στυλιανός SV1IXY
ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ Σπυρίδων SV1RC
ΡΑΜΑΝΤΖΑΣ Δημήτριος SV1AMY