Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Ε.Ε.Ρ. - Κυριακή 20 και 27 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ,σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Μαΐου 2012, ημέρα Κυριακή, στα εντευκτήρια της Ένωσης επί της οδού Αχιλλέως 60 στην Αθήνα, με μοναδικό θέμα : Αγορά Στέγης.
Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 11:00 π.μ. και θα λήξει στις 12:30 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 27 Μαΐου 2012, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Αθήνα, 02 Μαΐου 2012
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Μανώλης Δαρκαδάκης, SV1IW, Πρόεδρος Δ.Σ.
Σωτήριος Βανικιώτης, SV1HER, Γενικός Γραμματέας