Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

DX News από το DX World - 29 Μαι 2012Interview – 7O6T - Monday May 28, 2012
Ο Christian, IX1CKN, από το DX Coffee πήρε πρόσφατα συνέντευξη από τον Dimitri Zhikharev, RA9USU, αρχηγό της ομάδας του 7O6T, Socotra, Yemen. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ.