Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

DX News από το DX World - 10 Ιουν 2012
1A0C – Sovereign Military Order of Malta - Saturday Jun 09, 2012
Έχουν περάσει τριάντα χρόνια αφότου το 1A καταχωρήθηκε στη λίστα του DXCC και μια δραστηριότητα από μια διεθνή ομάδα πρόκειται να γιορτάσει το γεγονός αυτό. Έτσι, από 1-4 Ιουλίου 2012, θα τους ακούσουμε στον αέρα ως 1A0C από την Santa Maria del Priorato, την έδρα της Κυρίαρχης Στρατιωτικής Τάξης (Sovereign Military Order) της Μάλτας. Περισσότερα. Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_del_Priorato και http://en.wikipedia.org/wiki/Malta