Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

DX News από το DX World - 18 Ιουν 2013

QSL card preview – HC3/DL5YWM και HC2IWM/8 - Monday Jun 17, 2013

Πολλές ευχαριστίες στον Daniel, DL5YWM.