Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Φωτογραφίες από το 21ο HamFest της ΕΕΡ - 8 Ιουνίου 2013 - Προσφορά του SV1BPA