Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

DX News από το DX World - 25 Ιουν 2013

YB9Y – Bras, Mapia Islands OC-276 NEW - Monday Jun 24, 2013

Το OC-276 θα ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2013. Ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες.