Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Φωτογραφίες από το Friedrichshafen - Ιούνιος 2014

HAM RADIO! - Tuesday Jul 01, 2014