Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Card Preview από το DX World - 24 Ιουλ 2014

QSL card preview – H92G - Thursday Jul 24, 2014

H92G_QSLH92G_QSL_b