Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

DX News από το DX World - 30 Ιουλ 2014

QRV – Mt Athos - Tuesday Jul 29, 2014

Ο Πατήρ Απολλώ (Monk Apollo) και η ομάδα εργασίας (working party) με τον Zorro JH1AJT για Ευτυχισμένα Γενέθλια (happy birthday)!
[tnx JE1LET]
[tnx JE1LET] - Περισσότερα.

4W/NB3MM – Timor Leste - Tuesday Jul 29, 2014

 
Ο Adhi, YB3MM, θα είναι ενεργός από το Dili, πρωτεύουσα του Timor Leste (ΝΑ Ασία), ως 4W/NB3MM από 31 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2014. Θα είναι QRV στα 12, 15, 17 και 20 μέτρα, κυρίως σε SSB και με λίγο CW / PSK31. QSL via IZ8CCW (direct, buro, OQRS) και YB3MM (μόνο OQRS). Ο Adhi συμβουλεύει να μην στείλετε στη διεύθυνση του NB3MM, W buro ή YB buro. Ιστοσελίδα. Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Dili και http://en.wikipedia.org/wiki/Timor_leste