Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Card Preview από το DX World - 3 Φεβρ 2016

QSL Preview – CE0Y/RZ3FW and CE0Y/R4WAA - Tuesday Feb 02, 2016

CE0Y