Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

DX News από το DX World - 25 Φεβρ 2016

PJ7/F5RAV and FS/F5RAV – Sint Maarten and St Martin - Tuesday Feb 23, 2016

1381349482007-SXM-Image-30-1-

Ο Luc, F5RAV, θα είναι ενεργός από τα Sint Maarten και St Martin, ολλανδική και γαλλική κτήση στην Καραϊβική, ως PJ7/F5RAV και FS/F5RAV από 24-31 Μαρτίου 2016. Θα είναι QRV στα 40-10 μέτρα, σε SSB και PSK. Θα είναι QRV και στο CQ WW WPX SSB Contest ως PJ7/F5RAV. QSL via H/c. Wikipedia.

YB9/PB5X – Bali Island, OC-022 - Wednesday Feb 24, 2016

QSL_YB9_PB5X_2
Ο Bob, PB5X, θα είναι ξανά ενεργός από τη Νήσο Bali OC-022, στην Ινδονησία, ως YB9/PB5X από 16 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2016. Θα είναι μια εκπομπή σε holiday style, στα 20, 17 και 15 μέτρα. QSL via PA1AW. Wikipedia.