Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

DX News από το DX World - 12 Φεβρ 2016

YB9 – Bali Island, OC-022 - Thursday Feb 11, 2016

bali-must-see-temples-L

Μέλη του Lufthansa amateur Radio Club (LARC) Frankfurt, οι Bernd, DK7TF, Bernd, DF1FF, και Jürgen, DH6ICE, θα είναι ενεργοί από το Bali Island (OC-022), στην Ινδονησία, από 22 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2016 ως YB9/homecall. Θα είναι μια 100 W DXPedition, με επικέντρωση σε SSB και DIGI (JT65 including). QSL via DK8ZZ μόνο. Wikipedia.

VK9PAS – Norfolk Island - Thursday Feb 11, 2016

Norfolk_Island_Rocky_Point


Ο Paul, VK5PAS, θα είναι ενεργός από το Norfolk Island, ανάμεσα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ως VK9PAS από 23-30 Μαΐου 2016. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. QSL via M0OXO. Wikipedia.