Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

DX News από το DX World - 27 Οκτ 2016

AD8J/HR9 – Honduras

John, AD8J, will be active from Honduras as AD8J/HR9 starting this Saturday 29/10/2016 for 2 weeks. QRV holiday-style, 80-10 m. Logs posted to LoTW. Google Maps.