Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Card Preview από το DX World - 12 Οκτ 2016


QSL preview – KL7RRC/P, NA-158


KL7RRC/P, Kalgin Island (Alaska, USA) NA-0158 QSL cards are now being received. Thanks M0OXO for preview. Google Maps.