Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

DX News από το DX World - 25 Μαρτ 2017


CE0Y/W1MJ – Easter Island


Eliot, W1RJ, will be active from Easter Island (Chile, Pacific Ocean) as CE0Y/W1MJ during April 2-6, 2017. QRV on 40, 30, 20, 15 m, CW, PSK31. QSL via H/c. Google Maps.