Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

DX New από το DX World - 26 Μαρτ 2013

ST2FT – Sudan - Monday Mar 25, 2013


Ο Mario, CT1FTR, είναι τώρα QRV ως ST2FT από το Khartoum, πρωτεύουσα του Sudan και μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Θα είναι QRV στα HF. QSL via CT1FTR. Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Sudan και http://en.wikipedia.org/wiki/Khartoum.