Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

DX News από το DX World - 14 Μαρτ 2013

5H1DX – Tanzania - Wednesday Mar 13, 2013

 
Ο Bodo, DF8DX, θα είναι ενεργός από την Tanzania, στην Ανατολική Αφρική, ως 5H1DX από 20-28 Απριλίου 2013. Στο ταξίδι αυτό θα κάνει εκπομπές από τα παρακάτω IOTAs : 5H1DX/3 από το AF-075 Bongoyo Island5H1DX από το AF-063 Pemba Island5H1DX από το AF-032 Zanzibar. QSL via DF8DX. Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Tanzania