Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Card Preview από το DX World - 3 Αυγ 2014

QSL card preview – TA0/DF8DX - Saturday Aug 02, 2014

Καινούργιο IOTA AS-201, στην Πρίγκηπο (Πριγκηπόννησα).
 
ta0_qsl_Small_