Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

DX News από το DX World - 21 Αυγ 2014 - 2/2

ZA/YL7A – Albania - Wednesday Aug 20, 2014

Yuris, YL7A
Yuris, YL7A
Ο Yuris, YL2GM, σχεδιάζει δραστηριότητα από την Albania ως ZA/YL7A ξεκινώντας από τις 26 Αυγούστου 2014. Αναζητήστε τον κατά τη διάρκεια του SCC RTTY Contest. QSL via H/c. Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Albania
 

EG1EI – Estela de Fora, EU-080 - Thursday Aug 21, 2014

Estela de Fora
Οι EC1DD, EA1IQM και EA1BP σχεδιάζουν δραστηριότητα από το νησί Estela de fora Island EU-080 στην Ισπανία ως EG1EI από 29-31 Αυγούστου 2014. Θα είναι ενεργοί στις HF μπάντες, κυρίως σε SSB. QSL via EC1DD.

 

ZD8N – Ascension Island - Tursday Aug 21, 2014


Ο Steve, G3ZVW, θα είναι ενεργός από το Georgetown, στο νησί Ascension Island, βρετανική κτήση ανάμεσα στην Αφρική και τη Νότια Αμερική, ως ZD8N από 21-29 Αυγούστου 2014. Θα είναι QRV στις HF μπάντες, κυρίως σε CW. QSL via H/c. Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Ascension_Island
 

5E7R – Morocco - Thursday Aug 21, 2014

5E7R

Οι EA7FTR, EA5HPX, EB7DX και φίλοι από το CN θα είναι ενεργοί από το ARRAM στο Rabat, στο Morocco, με το special callsign 5E7R από 21-24 Αυγούστου 2014. Θα δοκιμάσουν όλες τις μπάντες και τα modes. QSL via EB7DX. Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Morocco