Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Ισολογισμός του Ταμείου της Ραδιολέσχης Φλώρινας - 1 Ιαν 2015

Ταμειακό Υπόλοιπο 1/1/2014   : 1.368,18 €
Έσοδα από 1/1 έως 31/12/2014 : 2.387,00 €
Έξοδα από 1/1 έως 31/12/2014 : 1.639,37 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 1/1/2015   : 2.115,81 €