Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Card Preview από το DX World - 14 Ιαν 2015

QSL card preview – CE0Y/PG5M - Wednesday Jan 14, 2015

B7UEUV3CIAA2PHA 

QSL card preview – VU4KV - Wednesday Jan 14, 2015