Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

DX News από το DX World - 2 Ιαν 2015

JW/F8DVD – Svalbard - Thursday Jan 01, 2015

 
Ο Francois, F8DVD, θα είναι ενεργός από το Longyearbyen, στο Svalbard, αρχιπέλαγος της Νορβηγίας στον Αρκτικό Ωκεανό, ως JW/F8DVD από 9-15 Απριλίου 2015. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. QSL via H/c.

PY0F/AA4NC – Fernando de Noronha
Wednesday Dec 31, 2014

noronha-9 
Ο Will, AA4NC, θα είναι ενεργός από το Fernando de Noronha, αρχιπέλαγος της Βραζιλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό, ως PY0F/AA4NC από 17-27 Οκτωβρίου 2015. Θα είναι QRV σε holiday style στα 160-10 μέτρα, σε CW/SSB. Θα λάβει μέρος στο CQ WW SSB contest. QSL via LoTW.

VP9/K4KGG – Bermuda - Wednesday Dec 31, 2014

Bermuda beach scene
Ο Larry, K4KGG, θα είναι ενεργός από την Bermuda, βρετανική κτήση στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, ως VP9/K4KGG από 31 Δεκεμβρίου 2014 έως 5 Ιανουαρίου 2015. Θα είναι QRV στις HF μπάντες και οι καταχωρήσεις (logs) θα αναρτώνται στο LoTW / Club Log. QSL via W3HNK.

PY0F/PP1CZ – Fernando de Noronha - Friday Jan 02, 2015


Ο Leo, PP1CZ, θα είναι ξανά ενεργός από το Fernando de Noronha, αρχιπέλαγος της Βραζιλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό, ως PY0F/PP1CZ από 8-15 Ιανουαρίου 2015. Θα είναι QRV στις HF μπάντες, σε CW/SSB/RTTY. QSL via OQRS.