Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

DX News από το DX World - 3 Ιαν 2015

VQ9XR – Chagos Island - Friday Jan 02, 2015

Chagos Archipelago 
Ο Bob, N7XR, επιστρέφει στο Diego Garcia, στο Chagos Island, βρετανική κτήση στον Ινδικό Ωκεανό, και θα είναι ξανά QRV ως VQ9XR από 15-28 Ιανουαρίου 2015. Θα είναι QRV στα 160-10 μέτρα, με 500 w. QSL via OQRS/Club Log. Ιστοσελίδα.