Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

DX News από το DX World - 11 Φεβρ 2015

3XY5M – Guinea - Tuesday Feb 10, 2015

Michael, 3XY5M
Michael, 3XY5M

Εργαζόμενος για το Πρόγραμμα World Food, ο Michael, PA5M, θα είναι ενεργός από την Guinea, στην ΚΔ Αφρική, ως 3XY5M για τους δύο επόμενους μήνες. Θα είναι QRV στις HF μπάντες, ίσως και στα 6 μέτρα. QSL via PA7FM. Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Guinea

VP2MRS and VP2MUR – Montserrat - Tuesday Feb 10, 2015Οι Christina, WD8MUR (VP2MUR), και Jack, KB8RJ (VP2MRS), θα κάνουν εκπομπές από το Gingerbread Hill, στο Montserrat, βρετανική κτήση στην Καραϊβική, από 9-14 Φεβρουαρίου 2015. Αναζητήστε τους στα 40 έως 10 μέτρα, σε SSB. QSL και για τα δύο callsigns via KB8RJ. Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Montserrat

KH8B – American Samoa - Tuesday Feb 10, 2015

6CtrqLPu
Ο Masa, JH3PRR, θα είναι ξανά ενεργός από το Pago Pago, στην American Samoa, έδαφος των ΗΠΑ στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, ως KH8B από 21-26 Οκτωβρίου και 25-30 Νοεμβρίου 2015. Θα είναι QRV και οι δύο για τα CQ WW SSB και CW contests. Εκτός των contests θα επικεντρωθεί στα 160 μέτρα για το AS/EU/AF, στα 80 μέτρα για το EU/AF και στα 12 μέτρα για το EU. QSL via JH3PRR, LoTW/OQRS. Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/American_Samoa