Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

DX News από το DX World - 19 Φεβρ 2015

C5/M1KTA – The Gambia - Tuesday Feb 17, 2015

Gambia_C5-M1KTA_QSL 
Ο Dom, M1KTA, θα είναι ξανά ενεργός κοντά από το Brufu, στην The Gambia (ΚΔ Αφρική) από 12-17 Μαρτίου 2015. Θα είναι QRV σε χαμηλή ισχύ και κατά τη διάρκεια του BERU contest (14-15 Μαρτίου 2015). Πιθανό να γίνει και ένα ταξίδι στο Bijol Island AF-060.

G3VYI/VP9 – Bermuda - Tuesday Feb 17, 2015

QTH: VP9GE
QTH: VP9GE
Ο Mike, G3VYI, θα είναι ενεργός από την Bermuda, βρετανική κτήση στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, κατά τη διάρκεια του BERU contest (14-15 Μαρτίου 2015). Θα είναι QRV κυρίως στις χαμηλές μπάντες (low bands), σε CW. QSL via H/c.

HP3/NL8F – Panama - Wednesday Feb 18, 2015

HP3AK QTH
HP3AK QTH
Ο Tim, NL8F, θα είναι ενεργός από το Chiriqui, στον Panama ως HP3/NL8F από 27 Φεβρουαρίου έως 9 Μαρτίου 2015. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. Το QTH είναι αυτό του HP3AK QSL via K8NA.