Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

DX News από το DX World - 28 Φεβρ 2015

C91PM – Bazaruto Island, AF-072 – Mozambique - Friday Feb 27, 2015

Azura lodge 
Ο Paolo, C91PM, σχεδιάζει να είναι ενεργός /P (φορητός) από το νησί Bazaruto Island AF-072 από 28 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2015. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. QSL via eQSL / LoTW.

5X1XA – Uganda - Friday Feb 27, 2015

kampala 
Ο Alan, G3XAQ, θα είναι ξανά ενεργός από την Kampala, στην Uganda ως 5X1XA από 11-18 Μαρτίου 2015. Θα είναι QRV σε CW, με συμμετοχή στο SARL Africa DX contest (14 και 15 Μαρτίου 2015). QSL via G3SWH, LoTW.

PJ7C – St Maarten - Friday Feb 27, 2015

Sint_Maarten_Philipsburg_capital_largest 
Οι Beto, CX3AN, Mario, CX4CR, Rainer, CX8FB, και Gustavo, CX2AM, θα είναι ενεργοί ως PJ7C από το νησί St Maarten Island από 28 Φεβρουαρίου έως 7 Μαρτίου 2015. Θα είναι μια holiday-style dxpedition. Θα είναι QRV από τα 6 έως τα 80 μέτρα. QSL via EB7DX.